BeBest

Arbetsmiljöutbildningar för alla. Utan krångel.

Kunskap är en avgörande framgångsfaktor för att lyckas skapa en sund, utvecklande och harmonisk arbetsplats.

Kunskap om arbetsmiljöarbetet berör alla oavsett roll, position eller erfarenhet.

Alla behöver därför få kunskap för att arbetet skall få kraft och positiva resultat

Vi erbjuder skräddarsydda, okomplicerade, ofiltrerade och inspirerande arbetsmiljö-utbildningar och workshops baserade teamets läge just nu:

 • Utbildningar som alla förstår oavsett tidigare kunskap i ämnet

 • Kunskap som passar både chefer och medarbetare.

 • Utbildningar som och skapar förståelse

 • Utbildningar som berör

 • Utbildningar som skapar ett ägande av varje teams arbetsmiljö

"Gillar att BeBest inte bara ser till arbetsgivarens bästa, utan även är tydlig med medarbetarnas rättigheter. Och skyldigheter"

"Inspirerande och berörande"

"Jag gillar att det fanns tid för frågor och reflektion"

"Tydligt och inga konstigheter"

"Vi hade Lotta Vikström som utbildare och hon vet vad hon pratar om. Hon kändes som en av oss"

"Det var tydligt och lätt att förstå"

" 5 timmar är lång tid men alla höll sig vakna och var super-engagerade. Det pratar för sig själv"

Vågar du agera eller sitter du kvar med fötterna på bordet?
Som chef för ett team har du ett personligt arbetsmiljöansvar.

En sund arbetsmiljö är avgörande för varje arbetsgivares framgång men frågan som många ställer sig är: HUR skapar man en inkluderande och sund arbetsmiljö?

I våra utbildningar krånglar vi inte till det. Vi går rakt på sak och vi ger dig verktygen för att enkelt och effektivt skapa engagemang och inkludering i det viktiga SAM-och OSA-arbetet.

Kontakta lotta@bebest.se för mer info och pris.

 

Vill du förstå din viktiga pusselbit i arbetsmiljöarbetet?

Som medarbetare har du ett viktigt ansvar i arbetsmiljöarbetet, men det är inte så vanligt att vi pratat om inividens ansvar.

Därför har vi skapat en utbildning för att ge dig en tydlig bild av vad arbetsmiljöarbete innebär i praktiken, dina rättigheter och dina skyldigheter.

En vitamininjektion i arbetsmiljö helt enkelt.

Kontakta lotta@bebest.se för mer info och pris.


NYHET! SAM-OCH OSA till skolans alla elever!

Varje dag matas eleverna med fantastisk och nyttig kunskap inför framtida utmaningar i arbetslivet.

Men hur stor del av den dagliga kunskapen handlar om arbetsmiljö, beteenden, konflikter, kränkningar och mobbing?

Att få tidig kunskap om arbetsmiljöarbetets alla ingredienser skapar trygghet, engagemang, inkludering och mod i det framtida arbetslivet.

Nu har vi skapat en utbildning som riktar sig främst till gymnasielever som inom några år skall ut i arbetslivet och möta nya utmaningar.

Kontakta lotta@bebest.se för mer info och pris.
Tappat all luft och energi? Kommer du inte vidare i ditt ledarskap eller i ditt medarbetarskap?

Har ni konflikter som ligger och gror?

Är du eller någon av dina kollegor utsatta för kränkande särbehandling, mobbing eller andra tråkigheter?

Boka en timmes rådgivning med vår arbetsmiljöexpert Lotta Vikström.

Du får konkreta tips, råd och handlingsplaner utifrån ditt läge just nu.

Företag: 1.450 kr per timme (exkl. moms)

Privat: 750 kr per timme (inkl. moms)

Betalas via faktura eller Swish:

123 647 09 18 (Mottagare BeBest AB)

Vi tillämpar tystnadsplikt och sekretess.

Kontakta lotta@bebest.se för bokning.BeBest - Arbetsmiljö är för alla!

Arbetsmiljö berör alla - Medarbetare, chefer, ledning, elever, lärare, rektorer mfl.

Arbetsmiljöarbetet handlar om kunskap, ägande och tillit

BeBest är en enkel och smart modell baserat på forskning, kunskap och erfarenheter!

En sund arbetsmiljö är grunden till lojalitet, engagemang, arbetsglädje, produktion och leverans. Våra prenumerationstjänster erbjuder smarta lösningar för en okomplicerad, effektiv och lyckad arbetsmiljöresa. Vad är fördelarna med att prenumerera månadsvis på ditt och ditt teams arbetsmiljöarbete?

 • Utbildningar, mätningar och uppföljningsarbetet sker systematiskt under året. Varje team får tillgång till en digital plattform där deras unika arbetsmiljöarkiv skapas, dokumenteras och sparas.

 • Rådgivning till dig som chef eller medarbetare.

 • Arbetsmiljöarbetet trillar inte mellan stolarna. Vi påminner löpande och mätningarna sker flera gånger per år.

 • Kunskap, engagemang, inkludering och lärande skapas i hela organisationen. När ni saknar något, fyller vi på.

 • Alla oavsett roll, titel eller position får samma kunskap och förutsättningar för att lyckas. Med kunskapen kommer engagemanget.

 • Alla får mandat att påverka. Med mandatet kommer inkludering och samverkan.

 • Varje team erhåller löpande stöd och support för att inte tappa tempo.

Med en BeBest-prenumeration "äger" varje team sitt arbetsmiljöarbete. På så sätt blir arbetsmiljöarbetet enkelt att koppla till produktion och resultat. Lika enkelt som din månatliga budgetavstämning.

Låt oss guida er på resan som tar er till ett sunt arbetsklimat.

Lotta Vikström, grundare av BeBest-modellen

lotta@bebest.se

070-234 84 04

Vi krånglar inte till det!

Såhär fungerar BeBest-modellen i praktiken

När vi startar upp steg 1 har alla chefer och medarbetare erhållit en inspirerande arbetsmiljöutbildning, utbildning i BeBest-modellen och utbildning i den digitala plattformen Prewoe.

För att skapa en lyckad arbetsmiljöresa är det viktigt att kunskap, trygghet och rätt förutsättningar finns på plats.


Steg 1

En digital mätning genomförs i plattformen Prewoe och en verklighetsbild av medarbetarnas välmående skapas i realtid. Alla mätningar, rapporter och dokumentation sparas i plattformen. Varje team erhåller ett eget unik sida. TAB = Teamets arbetsmiljöbibliotek

Steg 2

När mätningen är klar samlas teamet i en workshop/APT inom 14 dagar. Verklighetsbilden som skapats från mätningen presenteras och en dialog startas. Är vi överens om verklighetsbilden? Vad ska vi prioritera just nu? Vad är viktigt för just vårt team? Varför? Vem gör vad? osv..

Steg 3

När alla är överens skapar teamet nu sina handlingsplaner som med fördel delas upp gruppvis. Varje grupp jobbar med sin handlingsplan tills det är dags för nästa mätning och uppföljningsträff. Vi rekommenderar 3-4 månader mellan varje mätning för att inte tappat tempo, engagemang och resultat.

Steg 4

Efter 3-4 månader är det dags för den viktiga uppföljningen och den sker i samband med att en ny mätning genomförts. De befintliga handlingsplanerna rapporteras av och nya handlingsplaner skapas utifrån den nya verklighetsbilden.

När du och ditt team kommit så här långt är ni garanterat självgående i det viktiga SAM-och OSA-arbetet.

Utan att krångla till det.Här hittar du våra prenumerationstjänster för en inkluderande arbetsmiljöresa!

Nyhet! Digitala event för diskussion, tips och råd från chefer och medarbetare i samma situation som dig!

Vår digitala plattform är Prewoe - https://prewoe.com.

Vi har valt en lättnavigerad plattform där alla mätningar, rapporter, dokumentation, påminnelser, mallar, checklistor, policys och expertstöd samlas på ett och samma ställe. Alla team erhåller en unik sida som ingen annan förutom teamet har tillgång till.

Frågor eller offert? Kontakta Lotta Vikström på 070-234 84 04 eller lotta@bebest.se

 

 


Det lilla paketet innehåller:

(ej prenumeration)

 • Anpassad mätning och kartläggning av dina medarbetares välmående

 • Analys och förslag på åtgärder

Pris enligt offert baserat på antalet anställda. 

Kontakta oss så tar vi en dialog om era önskemål och behov.

Uppstartskostnad tillkommer.Investerar du i vårt mellan-paket erhåller du och ditt team följande:

 • En grundlig arbetsmiljöutbildning för både chef och medarbetare. För att lyckas med sitt OSA-arbete är det viktigt att alla får samma kunskap och förutsättningar.

 • Utbildning i BeBest-modellen (inkluderas i arbetsmiljöutbildningen ovan)

 • Digital plattform som blir unik för just ditt team.

 • Mätning och kartläggning av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Vi rekommenderar 3 mätningar inkl uppföljning per år enligt BeBest-modellens riktlinjer och för bästa resultat.

 • Styrning, metodstöd & support: 25 timmar per år.

 • Påminnelser och stöd för kommande uppföljningsarbeten.

 • NYHET! 60 min digitalt forum för chefer och medarbetare. I det här forumet samlar vi alla "Be-Bestare" från olika organisationer för reflektion. Forumet bjuder in till diskussioner, frågor, tips & råd. Vi ses i Teams 1 gång i månaden. Moderator: Lotta Vikström

 • Prisexempel: 10 medarbetare inklusive chef/ledare: 1500 kr i månaden.

 • Uppstartsavgift tillkommer baserat på antal team.

 • Fakturering sker kvartalsvis och i förskott.
Investerar du i det stora paketet erhåller du och ditt team följande:

 • En grundlig arbetsmiljöutbildning för både chef och medarbetare. För att lyckas med sitt OSA-arbete är det viktigt att alla får samma kunskap och förutsättningar.

 • Utbildning i BeBest-modellen (inkluderas i arbetsmiljöutbildningen ovan)

 • Digital plattform som blir unik för just ditt team.

 • Mätning och kartläggning av hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Vi rekommenderar 3 mätningar inkl uppföljning per år enligt BeBest-modellens riktlinjer och för bästa resultat.

 • Styrning, metodstöd & support: 25 timmar per år.

 • Påminnelser och stöd för kommande uppföljningsarbeten.

 • Arbetsrätt/juridisk hjälp: 5 timmar per år (ingår endast i detta paket).

 • NYHET! 60 min digitalt forum för chefer och medarbetare. I det här forumet samlar vi alla "Be-Bestare" från olika organisationer för reflektion. Forumet bjuder in till diskussioner, frågor, tips & råd. Vi ses i Teams 1 gång i månaden. Moderator: Lotta Vikström

 • Prisexempel: 10 medarbetare inklusive chef/ledare: 2500 kr i månaden.

 • Uppstartsavgift tillkommer baserat på antal team.

 • Fakturering sker kvartalsvis och i förskott.

Är du också nyfiken på våra tjänster?

Kontakta Lotta Vikström som är grundaren av modellen BeBest. En modell som är skapad efter år av erfarenheter, chefer & medarbetares egna ord och forskning.

Mobil: 070-234 84 04

Epost: lotta@bebest.se

Bebest.se grundades våren 2021 och tillsammans med branschens bästa samarbetspartner och coacher ska vi skapa sunda arbetsplatser med medarbetare som känner engagemang, inkludering och arbetsglädje.

I vårt arbete är vi stolta samarbetspartners till https://prewoe.com som ser till att ni och vi får den absolut bästa digitala plattformen för att lyckas långsiktigt med vårt samarbete.

BeBest AB organisationsnummer 559336-7781. Företaget innehar F-skattsedel


Tillit är ett av våra ledord. Som BeBest:are kommer du att tilldelas branschens bästa utbildare och rådgivare inom arbetsmiljö. Vi handplockar utifrån ditt behov och vart du befinner dig i landet.Lotta Vikström

Lotta är grundare av modellen BeBest och VD för företaget. För många är hon känd som en eldsjäl när det gäller Rätten till en Sund Arbetsmiljö och är du aktiv på Linkedin har du garanterat sett något av alla henne inlägg i ämnet Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Lotta har flera års erfarenhet inom arbetsmiljöarbete och jobbade fram till 2020 med ett FoU projekt där hon utbildade och coachade ledning, chefer och medarbetare i det viktiga SAM-och OSA-arbetet.  

Lotta når du på 070-234 84 04

Och här hittar du Lotta på Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/lotta-vikström-0393225b/Katarina Nilsson-Moe

Katarina är en mycket erfaren ledare som har många års erfarenhet från bland annat logistik- och ledarskap.

Katarina brinner för att jobba med utveckling av individer, grupper och organisationer och är en av Bebest fantastiska konsulter. Som BeBest:are kommer du garanterat att ha en hel del kontakt med Katarina i allt från utbildning, metodstöd och coachning.

Katarina är Certifierad ICF ACC coach.

Katarina når du på 073-028 60 99

Och här hittar du Katarina på Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/katarina-nilsson-moe-61a66416/